Departamentul de Matematică Informatică face parte din Facultatea de Științe și Mediu a Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Misiunea departamentului este de a transfera cunoaștere către societate prin formare inițială, continuă și prin cercetare științifică, construind capitalul intelectual al studenților, dar și al cercetătorilor.